Sloop


De eerste 1000 die werd gesloopt was de 1006. Deze loc was in botsing gekomen met de 1156 in Tilburg vlak bij de bruggen over het Wilhelmina kanaal in 1961. De herstelkosten werden geraamd op 1/3 van de nieuwbouwprijs. De loc werd uiteindelijk gesloopt op het terrein van de werkplaats Tilburg. 

Wegens de slechte rijweerstanden van de 1002 en het tekort aan onderdelen voor de serie 1000 in het algemeen, werd de 1002 aangewezen als te slopen loc. De loc werd op 13 maart 1975 terzijde gesteld en daarna van bruikbare onderdelen ontdaan. De afbeelding hieronder toont de cabines van de gesloopte loc op het terrein van sloper Koek in Mijdrecht. Of de 1002 daar verscheen met haar nummerplaten zoals bij de 2460 het geval was valt te betwijfelen.

 

De 1002 bij de fa. Koek in stukken op 1 september 1975

 

Nadat 19 april 1982 de serie 1000 officieel buitendienst werd gesteld, waren de locomotieven behalve de 1001, allen op het werkplaatsterrein aanwezig. Een maand later vormden ze een onderdeel van de opendag van de werkplaats, alwaar zij rond de polygoonaal loods stonden opgesteld. Daarna werden de locs opgesteld op diverse plekken van het terrein.

 

1009, 1008 en 1003 achter op het werkplaats terrein, 1 juli 1982

 

1007, 1005 en 1004 langs de spoorbaan richting Breda, 1 juli 1982

 

Op 15 juni 1982 kwam de 1001 als laatste loc van de serie aan in de werkplaats Tilburg. De loc had diezelfde maand nog op een tentoonstelling gestaan in Enschede. De loc kwam niet meer op eigen kracht naar Tilburg, maar werd gesleept door een 2200. 

 

De 1000-den werden in Tilburg ontdaan van verschillende bruikbare onderdelen, zoals onder andere de pantografen, frontsein glazen, de HR-en TL-slangen inclusief afsluitkranen.

Ten behoeve van het transport, was een lange remslang door elke loc aangebracht. Deze slang stak aan beide zijden van de loc uit een der gaten van het frontsein. De locs remden tijdens het transport zelf niet mee, vandaar dat gebruik werd gemaakt van remwagens van het type Fcs-en waartussen de 1000-den werden geplaatst.

De volgende slooptransporten van WpH Tb naar Mijdrecht hebben plaatsgevonden:

De ritten gingen van WpH Tb naar Ut GE, alwaar de volgende dag het slooptransport meeging in de buurtgoederentrein via Nieuwersluis naar Mijdrecht en Uithoorn. 

 

 

1004 en 1005 aan de staart van de buurtgoederentrein naar Uithoorn, Mijdrecht, 27 oktober 1982.

 

1004 zojuist uitgerangeerd bij fa. Koek in Mijdrecht, 27 oktober 1982.

 

De 1009 te Mijdrecht, 2 oktober 1982

 

Het motorwielstel van de 1007, oktober 1982

 

Na 3 1/2 jaar liggen er nog steeds wielstellen van 1000-den bij fa. Koek, 30 april 1986 (afscheid 1500). Een liefhebber van deze locomotieven heeft van de fa. Koek destijds een loopwielstel gekocht, wellicht dat dit er toe heeft geleid dat de andere assen wat langer zijn blijven liggen.

 

 

Up